INICI Tarifa 2012
 

 

TARIFA 2012

URBANA DIURNA (2) NOCTURNA (1)
Baixada Bandera 5,56 9,02
km recorregut 0,60 0,60
Hora d'espera 16,24 16,24
     
INTERURBANA DIURNA (3) NOCTURNA (4)
Baixada Bandera 5,40 6,50
km recorregut 0,63 0,75
Hora d'espera 17,25 20,68
Suplement equipatge 1,00 1,00
Suplement aeroport 3,10 3,10
     


L'hori nocturn compren entre les 20 h. i les 8 h.
8% IVA inclòs
Peatge autopista no inclòs

Taxi Banyoles 9 places  Banyoles Girona 
Tel: 629 624 584
  


Disseño web Gerona